Manufacturer
 • JST
 • ADAFRUIT
 • APTIV
 • DELPHI
 • FUJITSU
 • HEYCO
 • HRS
 • IRISO
 • ELECTRONICS
 • JAE
 • KET
 • KST
 • KYOCERA
 • AVX
 • MOLEX
 • OMRON
 • PANDUIT
 • SUMITOMO
 • SWITCHCRAFT
 • TE
 • YAZAKI
 • AMPHENOL
 • HL
 • OTHER
Spacing
 • 0.5MM
 • 0.64MM
 • 0.8MM
 • 1.00MM
 • 1.20MM
 • 1.25MM
 • 1.30MM
 • 1.50MM
 • 1.57MM
 • 1.60MM
 • 1.80MM
 • 2.00MM
 • 2.20MM
 • 2.36MM
 • 2.45MM
 • 2.50MM
 • 2.54MM
 • 2.90MM
 • 3.00MM
 • 3.30MM
 • 3.50MM
 • 3.68MM
 • 3.96MM
 • 4.00MM
 • 4.14MM
 • 4.19MM
 • 4.20MM
 • 4.50MM
 • 4.75MM
 • 4.80MM
 • 5.00MM
 • 5.03MM
 • 5.08MM
 • 6.00MM
 • 6.20MM
 • 6.35MM
 • 7.00MM
 • 7.30MM
 • 7.49MM
 • 7.92MM
 • 8.00MM
 • OTHER
Series
 • 105307
 • 105325
 • 1189
 • 1190
 • 121201
 • 150176
 • 150178
 • 150180
 • 150181
 • 1545
 • 1560
 • 1625
 • 172310
 • 2478
 • 250 FASTON
 • 250 SERIES
 • 2695
 • 2759
 • 3001
 • 34062
 • 34793
 • 34824
 • 34905
 • 35021
 • 35053
 • 35150
 • 35155
 • 35184
 • 39506
 • 41572
 • 41815
 • 43020
 • 43025
 • 43030
 • 43031
 • 43640
 • 43645
 • 43650
 • 4809
 • 50011
 • 50034
 • 50058
 • 50079
 • 501189
 • 501330
 • 50212
 • 502351
 • 502380
 • 502381
 • 502439
 • 502443
 • 502578
 • 503154
 • 50394
 • 504051
 • 50420
 • 5045
 • 504693
 • 5051
 • 505448
 • 505565
 • 51021
 • 51047
 • 51065
 • 51103
 • 51191
 • 52030
 • 5263
 • 5264
 • 5267
 • 53047
 • 5556
 • 5556458
 • 5557
 • 5558
 • 5559
 • 5566
 • 560020
 • 560085
 • 560124
 • 6098
 • 64325
 • 70066
 • 70107
 • 7880
 • 87396
 • 87421
 • AMP CT
 • AMP SUPERSEAL 1.5MM SERIES
 • AMP TYPE III+
 • AMP-IN
 • AMPMODU SHORT POINT
 • AYU1
 • BHM
 • BHS
 • COMMERCIAL MATE-N-LOK
 • CST-100 II
 • CST-100 II CONTACT TIN PLT
 • D-3000
 • DF11
 • DF3
 • DOME PLUG
 • D-SUB
 • DTM
 • DYNAMIC 3000 SERIES
 • DYNAMIC D-5
 • ECONOMY POWER 2.5
 • ECONOSEAL
 • ECONOSEAL , ECONOSEAL J - 070 MARK II
 • ECONOSEAL III 187
 • ECONOSEAL J
 • ECONOSEAL J - MARK II
 • EH
 • EIS CAP HSG FREE HANG
 • EL
 • FASTIN-FASTON 250
 • FASTON 250
 • GH
 • GRACE INERTIA 6.2
 • HD30
 • HE
 • HL
 • IL-AG5
 • IL-AG9
 • JAE
 • JUNIOR POWER TIMER
 • JWPF
 • LEA/LEX/SFH/SFK
 • LY10
 • MATE-N-LOK
 • MCON
 • MCP 2.8
 • METRI-PACK 150
 • MICRO QUADLOK
 • MINI50 34961
 • MINI-FIT JR 5557
 • MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK
 • MQS
 • MSA
 • MULTI-LOCK
 • MULTILOCK CONNECTOR SYSTEM
 • MULTIMATE TYPE III+
 • MX34
 • MY
 • NANO-FIT
 • NH
 • NR
 • NSH
 • NV
 • PA
 • PAL
 • PH
 • PHD
 • PIDG
 • PND
 • PNI
 • POSITIVE LOCK 250
 • POWER DOUBLE LOCK
 • PS
 • PUD
 • PV
 • PXA
 • RAYCHEM
 • RCY
 • RING TONGUE TERMINAL
 • SAN
 • SCN
 • SH
 • SHD
 • SHJ
 • SHL
 • SIN
 • SL
 • SM
 • SOLDERLESS TERMINALS
 • SPOX 5195
 • SUH
 • SUPERSEAL
 • SUPERSEAL 1.0
 • SUPERSEAL 1.5
 • T0201
 • TAB-ON
 • TH 025
 • TIMER CONNECTOR SYSTEM
 • TS
 • ULH
 • ULTRA-FAST
 • ULTRA-FAST 250
 • UNIVERSAL MATE-N-LOK
 • VH
 • VL
 • XA
 • XAD
 • XG4
 • XH
 • XL
 • XM
 • YL
 • YLN
 • ZE
 • ZH
 • ZL
 • ZM
 • OTHER
Number of poles
 • 1P
 • 2P
 • 3P
 • 4P
 • 5P
 • 6P
 • 7P
 • 8P
 • 9P
 • 10P
 • 11P
 • 12P
 • 13P
 • 14P
 • 15P
 • 16P
 • 17P
 • 18P
 • 19P
 • 20P
 • 21P
 • 22P
 • 23P
 • 24P
 • 25P
 • 26P
 • 27P
 • 28P
 • 29P
 • 30P
 • 31P
 • 32P
 • 33P
 • 34P
 • 35P
 • 36P
 • 37P
 • 38P
 • 39P
 • 40P
 • OTHER
Wire Gauge
 • 10-12AWG
 • 10-16AWG
 • 10-30AWG
 • 12-14AWG
 • 12-20AWG
 • 12-22AWG
 • 13-15AWG
 • 13-22AWG
 • 14-16AWG
 • 14-18AWG
 • 14-20AWG
 • 14-22AWG
 • 14-26AWG
 • 15-17AWG
 • 15-18AWG
 • 15-20AWG
 • 16-18AWG
 • 16-20AWG
 • 16-22AWG
 • 16-24AWG
 • 16-26AWG
 • 18-20AWG
 • 18-22AWG
 • 18-24AWG
 • 18-26AWG
 • 20-22AWG
 • 20-24AWG
 • 22-26AWG
 • 22-28AWG
 • 22-30AWG
 • 22-32AWG
 • 24-28AWG
 • 24-30AWG
 • 24-32AWG
 • 26-28AWG
 • 26-30AWG
 • 26-32AWG
 • 28-22AWG
 • 28-24AWG
 • 28-30AWG
 • 28-32AWG
 • 30-22AWG
 • OTHER
Color
 • Natural
 • Black
 • White
 • Green
 • Ivory
 • Yellow
 • Bronze
 • Golden
 • Brass
 • Gray
 • Brown
 • Orange
 • Blue
 • Red
 • OTHER
Lọc thông minh Bỏ lọc

0Kết quả tìm kiếm

Image
Nhà sản xuất
Mô tả sản phẩm
Trong kho
Số lượng gói
Loạt
Spacing
Số cực
Số dòng áp dụng
Vật liệu
Màu
Bảng dữ liệu
8-322870-3 8-322870-3 TE 1 8-322870-3 0,40mm 1 img
1060-12-0166 1060-12-0166 TE DEUTSCH Liên hệ chung, Thiết bị đầu cuối ô tô, Pin, Đường kính pin .094 in [2.39 mm], 14 – 12 Kích thước dây AWG, 2 – 3,3 mm ² Kích thước dây 1 1060-12-0166 锡 (Sn) 锡 (Sn) img
66504-3 66504-3 TE Tiếp điểm đầu nối D-Sub, ổ cắm, Kích thước 20, Đồng phốt pho, Vàng, uốn, 24 – Kích thước dây 20 AWG, .2 – .6 mm ² Kích thước dây, cáp đến cáp, dây & Cáp 1 66504-3 2,54mm img
66602-1 66602-1 TE AMP Loại III +, Danh bạ nguồn, Liên hệ, Kim loại quý, 18 – 14 Kích thước dây AWG, .8 – 2 mm ² Kích thước dây, dây & Cáp, uốn, Nguồn & Tín hiệu, Pin 1 66602-1 2,54mm 黄铜 黄铜 img
171636-1 171636-1 TE Mini-Universal MATE-N-LOK, Danh bạ nguồn, Liên hệ, 600 VAC, 600 VDC, Pre-Tin, 20 – 16 Kích thước dây AWG, .5 – 1,3 mm ² Kích thước dây, Wire-to-Wire 1 171636-1 黄铜 黄铜 img
175027-1 175027-1 TE Hệ thống kết nối Multilock, Thiết bị đầu cuối ô tô, ổ cắm, Chiều rộng tab giao phối 1,8 mm [.071 in], Độ dày tab .025 in [.64 mm], 20 – 16 Kích thước dây AWG 5000 175027-1 img
175151-2 175151-2 TE Công suất phổ quát AMP, Danh bạ nguồn, Liên hệ, 50 VAC / 300 VAC, Pre-Tin, 26 – 22 Kích thước dây AWG, .12 – .35 mm ² Kích thước dây, Wire-to-Wire, Wire & Cáp 5000 175151-2 预镀锡 预镀锡 img
175286-3 175286-3 TE Dòng Dynamic 3000, Liên hệ đầu nối, Tab, Thành phần thành dây, 20 – 16 Kích thước dây AWG, .5 – 1,42 mm ² Kích thước dây, Vàng, Reel & Hộp, Dây & Cáp, 15 A 3000 175286-3 img
205203-3 205203-3 TE Đầu nối D-sub uốn, ổ cắm, cáp với cáp, 9 vị trí, kích thước 20, kích thước 1, giữ giao phối, được che chắn 800 205203-3 0,54mm img
205204-4 205204-4 TE Đầu nối D-Sub uốn, Phích cắm, Cáp với Cáp, 9 Vị trí, Kích thước 20, Kích thước 1, Giữ giao phối, Được che chắn, .108 in [2,74 mm] Đường trung tâm, Dây & Cáp 1 205204-4 img
320383 320383 TE Thiết bị đầu cuối vòng & Thiết bị đầu cuối thuổng, lưỡi vòng, 2 Kích thước dây AWG, 26.7 – 42,4 mm ² Kích thước dây, 52600 – Kích thước dây 83700 CMA, Kích thước đinh tán 1/4 / M6 1 img
DT06-2S DT06-2S TE 221 1 ĐT 5,46mm 2 14 AWG đến 20 AWG img
163081-8 163081-8 TE 8000 1 Multimate Loại III + img
967632-1 967632-1 TE 4000 1 Bộ hẹn giờ nguồn cơ sở 3,95mm 4 img
1-1563759-1 1-1563759-1 TE 2000 1 18 16 AWG img
58495-2 58495-2 TE 3 1 img
2-1703930-1 2-1703930-1 TE 10000 1 24 AWG đến 22 AWG img
2322948-1 2322948-1 TE 8000 1 img
INA253A1IPWR INA253A1IPWR DỤNG CỤ TEXAS 1 DỤNG CỤ TEXAS img
1-2834074-2 1-2834074-2 TE 4000 1 ĐẦU NỐI THU NHỎ SLIMSEAL 2,50mm 2 22 AWG - 18 AWG img
Nhận tin tức mới nhất